Autorizare furnizori formare profesionala

Autorizarea unui curs se face în conformitate cu prevederile OG 129/2002 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile ulterioare si conform Ordinului 353/5202/2003 – Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor.

    Pentru a se supune autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

  1. a) să fie legal constituiţi;

  2. b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;

  3. c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Pasii ce trebuie urmati in vederea obtinerii autorizatiei pentru a desfasura cursuri de formare profesionala sunt:

– elaborarea/realizarea dosarului de autorizare (anexa nr.6)

– depunerea dosarului de autorizare la Secretariatului Tehnic al Comisiei de Autorizare Judetene

-evaluarea dosarului de autorizare

-obtinerea autorizatiei .

Acte necesare pentru autorizare:

LISTA DOCUMENTELOR DIN DOSARUL DE AUTORIZARE (Anexa nr. 6)

FIŞA DE AUTOEVALUARE (Anexa nr.1)

PROGRAMA DE PREGĂTIRE (Anexa nr. 2)

MODALITĂŢI DE EVALUARE (Anexa nr. 3)

PROIECT DIDACTIC (Anexa nr. 4)

CERERE DE AUTORIZARE (Anexa nr.5)