Servicii suport formare profesionala

Dupa obtinerea autorizatiei, in vederea organizarii programelor de formare profesionala, vor fi respectate procedurile Ordinului Nr. 501/5253 din  8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

In acest sens, serviciile suport, oferite de firma noastra, in ceea ce priveste organizarea/desfasurarea si finalizarea unui curs de formare profesionala sunt:

  • intocmirea documentatiei specifice (catalog curs, foi de prezenta, chestionare s.a.m.d.)

  • acordarea de asistenta pe tot parcursul derularii cursului;

  • intocmirea documentatiei specifice finalizarii cursului si desfasurarii examenului de absolvire al acestuia; acordarea de asistenta la examenul de absolvire – asigurarea de secretariat tehnic al comisiei de examinare;

  • inscrierea in registrele speciale a datelor participantilor la curs

  • completarea certificatelor de calificare/absolvire in vederea eliberarii acestora

  • deplasari periodice la AJPIS pentru depunerea/avizarea/preluarea documentatiei specifice